Site icon Chim Cảnh Việt

Chào mào ngũ đoản là gì ?

Hướng dẫn cách nhận biết chào mào ngũ đoản

Chào mào ngũ đoản là loại chào mào hiếm trong tự nhiên.Nên được anh em chơi nhiều
Chào mào ngũ đoản gồm có 5 bộ phận trên cơ thể đều ngắn : mào ngắn,mỏ ngắn,mình ngắn,chân ngắn và đuôi ngắn.Nếu chim đủ các yếu tố trên thì gọi là chào mào ngũ đoản.Nếu thiếu 1 trong các yếu tố trên thì cũng không được gọi là ngũ đoản nha.

Chào mào ngũ đoạn

Để nhận biết mời anh em xem clip chào mào ngũ đoạn

Exit mobile version