Site icon Chim Cảnh Việt

Để cho chim nhanh tắm thành công 100%

Chào anh em xen hướng dẫn anh em cách cho chim chào mào tắm thành công 100% đối với cả chim bổi và chim thuộc không chịu tắm. Cách này áp dụng cho tất cả các loại chim chứ không riêng gì chào mào.

1. Kiếm 1 con chim thuộc đã tắm táp ok cho vào tắm, đồng thời để chim bổi, chim không chịu tắm đứng nhìn để học hỏi. Sau khi nhìn xong thì bỏ chim bổi vào sẽ tắm thôi.

2. Nếu chim chưa chim tắm thì chúng ta bắt đầu dùng bình xịt nước, chỉnh xịt hơi nước thôi. Sau đó xịt nhé lên lông chim, chim ngứa ngày, rỉa lông và sẽ nhảy xuống tắm.

3. Chim vẫn chưa chịu tắm thì anh em lại kết hợp 2 cách trên là cho nhìn con khác tắm và xịt nước. Nhưng trước đó nên phơi nắng cho chim khoảng 2h, chim nóng quá sẽ nhảy xuống nước tắm.

4. Với 3 cách trên thì hầu như chào mào bổi hay thuộc cũng đã tắm, nhưng tùy con mà nhanh hay chậm. Nếu chim không chịu tắm thì anh em cứ làm y chang vậy vài ngày sẽ tắm thôi.

Đối với những chú chim thuộc thì cần phải xem trước đó nó đã tắm không, tắm trong lồng nào, khay nước thế nào từ đó làm y chang vậy. Nhiều con thuộc thấy lồng lạ sẽ không chịu tắm đâu.

Lưu ý : Đối với chim bổi, khi tắm anh em phải để nơi yên tĩnh, đừng có đứng gần, hay để nơi có người, chó, gà qua lại làm chim sợ mà không dám xuống tắm. Đó là cách để cho chim nhanh tắm thành công 100%. Chúc thành công

Exit mobile version