Site icon Chim Cảnh Việt

Những loại cám chào mào trên thị trường tốt nhất hiện nay

Một số loại cám tốt trên thị trường hiện nay dành cho chim chào mào, anh em hãy xem và cho chim ăn thử nhé. Danh sách cám tốt cho chào mào mình sắp xếp theo chất lượng tốt từ trên xuống dưới nhé, cái này do anh em sử dụng đánh giá

 1. Cám Thắng Mẹo Đà Nẵng
 2. Cám Nam Đà Nẵng
 3. Cám Bi 09
 4. Cám Hiển Bảo Khánh
 5. Cám Atyk
 6. Cám chào mào Vũ Sơn
 7. Cám @ CADN
 8. Cám Công Minh
 9. Anh Thông
 10. Thúy Tuấn
 11. Tuấn Cóng
 12. Ba Vì
 13. Vương Việt Anh

 

Exit mobile version