Site icon Chim Cảnh Việt

Những tiêu chí chấm thi chào mào

+ Tiêu chí chấm thi chào mào

1. Tiêu chí thứ Nhất (Dáng bộ và Thái độ thi đấu)
· Chim thi đấu có thái độ linh hoạt, nhảy cầu, chuyền cầu, dáng đứng vươn mình
· Chim thi đấu rê cầu (sàn cầu), ra đuôi, ra cánh dọa nạt đối thủ
· Chim sục sạo tìm đánh ra giọng ché (chét) thị uy doạ nạt đối thủ
Chú ý: Chim không bỏ nước đấu trong suốt quá trình thi, trường hợp chim xỉa lông, phơi nắng, tắm cóng dẫn đến việc mất hình bỏ nước chơi, thì sẽ bị loại để tránh ảnh hưởng đến phong độ thi đấu của những chú chim khác.
2. Tiêu chí thứ Hai (Giọng và đấu giọng)
· Lựa chọn ra những chú chim mau mỏ ra giọng đều đặn bền bỉ trong suốt quá trình thi đấu, chim hót đổ nhiều giọng, đảo giọng, luyến láy âm tiết rõ ràng, chim ra giọng quát hoặc giọng ché (chét) thị uy doạ nạt đối thủ (Chim ra giọng tối thiểu phải đủ 3 âm tiết trở lên; không có âm tiết trùng lắp; vd: quýt quýt… những âm tiết không phải giọng chim mái)
3. Tiêu chí thứ Ba (Hình dáng)
· Chào mào dự thi hình dáng đẹp, bóng bộ, cân đối, chim thon gọn, rắn chắc, nhanh nhẹn
· Chim không tật lỗi (lông xơ, thiếu lông đuôi và cánh)

Lưu ý: BGK áp dụng tiêu chí đánh giá chung dựa trên 3 tiêu chí trên để chọn thứ hạng ưu tiên của các chú chim như sau:

– Thứ nhất: chim có dáng bộ và thái độ thi đấu tốt + bọng nhiều (liên tục) sẽ được BGK chọn đầu tiên
– Thứ hai: chim có dáng bộ và thái độ thi đấu tốt nhưng bọng ít (thưa) sẽ được BGK chọn thứ 2
– Thứ ba: chim có dáng bộ và thái độ thi đấu trung bình + nhưng bọng nhiều (liên tục) sẽ được BGK chọn thứ 3
– Thứ tư : chim có dáng bộ và thái độ thi đấu tốt nhưng mất bọng sẽ được BGK chọn thứ 4
– Thứ năm: chim không có dáng bộ và thái độ thi đấu nhưng bọng nhiều (chỉ đứng 1 chổ hót, hót ko ghim chim) sẽ được chọn sau thứ 5

Đó là các tiêu chí chấm thi,chúc anh em có chú chào mào căng lửa để đi thi
Exit mobile version