Site icon Chim Cảnh Việt

Cu gáy nuôi bao lâu thì đẻ

Sau khi có được chim giống và lồng chúng ta tiến hành ghép ghép đôi cu gáy. Ta nên chia lồng thành hai ngăn và mỗi ngăn nhốt một con để chúng nhìn thấy nhau và làm quen với nhau. Tránh nhốt khi chúng chưa quen có thể dẫn tới đánh nhau 

CU GÁY NUÔI BAO LÂU THÌ ĐẺ

Khi thấy chim đậu gần nhau và có những cử chỉ âu yếm nhau như rỉa lông, mớm mỏ cho nhau,  gáy gọi nhau thì chúng ta bỏ ngăn lồng ra cho chúng ở với nhau. Sau khi cu trống và cu mái hòa hợp với nhau thì chúng sẽ giao phối và bắt đầu làm tổ. Ta đặt vào lồng một chiếc rổ nhỏ và một ít rác để cho chim tha vào làm tổ lúc này chim trống sẽ nằm vào tổ và gáy thúc để dụ chim mái vào tổ đẻ. 

Cu gáy đẻ

Cu gáy nuôi bao lâu thì đẻ >>> Thông thường từ 5 tới 7 ngày sau khi giao phối chim mái sẽ đẻ quả trứng đầu tiên và quả trứng thứ hai sẽ được đẻ vào ngày hôm sau hoặc hai ngày sau. 

Chim mái sẽ tiếp tục ấp trứng và sau đó sẽ đến con trống khi chim mái ra ngoài ăn uống và rỉa lông. Chim trống và chim mái thay nhau ấp trứng nhưng cũng có những đôi chỉ cu mái ấp cu trống chỉ quanh quẩn ở ngoài.

Trứng chim sẽ được ấp nở sau 14 đến 15 ngày ấp và không hẳn tất cả những quả trứng đều nở. Đôi khi trứng nở một quả và có khi là không nở điều này tùy thuộc vào sự phối giống của chim trống và điều kiện khí hậu nhiệt độ nơi chim ấp. Chim non nở ra thường thì sẽ là một trống và một mái, chim trống sẽ lớn hơn và màu sắc sẽ đậm hơn. Chim mái nhỏ hơn và màu nhạt hơn, có những trường hợp hai con nở ra đều là chim trống hoặc hai chim mái.

Exit mobile version