Site icon Chim Cảnh Việt

Đánh giá chó Frion

Giống chó Frion là một giống chó nhỏ thuộc loại bichon. Bích là những người bạn đồng hành thích nghi, hòa đồng với những con chó và trẻ em khác.

Bichons đào tạo độc đáo và thích biểu diễn cho những người thân yêu của họ. Với con người và những vật nuôi khác, loài Bích rất tình cảm và sống động.

Anh ấy yêu sự chú ý và sẽ lấy tất cả những gì bạn phải đưa ra. Bích là hòa bình với tất cả mọi người, bao gồm cả vật nuôi khác.

ƯU

NHƯỢC ĐIỂM

KHẢ NĂNG THÍCH ỨNG9.0 / 10
KHẢ NĂNG HUẤN LUYỆN6.0/10
SỰ THÂN THIỆN9,5 / 10
NHU CẦU TẬP THỂ DỤC5.0/10
CHĂM SÓC SỨC KHỎE5.0/10

Exit mobile version