Site icon Chim Cảnh Việt

Đánh giá về Chó gia súc Úc

Đánh giá về Chó gia súc Úc. Chó gia súc Úc là giống chó chăn gia súc cỡ trung bình được phát triển ở Úc.

Lòng trung thành và trí thông minh của họ khiến họ trở thành những con chó tuyệt vời trong nông trại hoặc trong nhà.

Đây là một giống chó thông minh và độc lập có thể là một thách thức để nuôi dưỡng và sống chung. The Australian Cattle Dog, còn được gọi là Australian Heeler, Red Heeler, Blue Heeler.

Chó chăn gia súc Úc rất mạnh mẽ và muốn thử nghiệm ranh giới.

ƯU ĐIỂM

NHƯỢC ĐIỂM

KHẢ NĂNG THÍCH ỨNG 6,0 / 10
KHẢ NĂNG RÈN LUYỆN 9,5 / 10
THÂN THIỆN 4.0 / 10
NHU CẦU TẬP THỂ DỤC 9,5 / 10
CHĂM SÓC SỨC KHỎE 6,0 / 10

Exit mobile version