Site icon Chim Cảnh Việt

Cứu chú chó trong hố xâu

Phần khó nhất trong giải cứu này là để thực sự có được thông qua lưu lượng giờ cao điểm của Los Angeles 🙂 Xin vui lòng chia sẻ video này và giúp chúng tôi tìm thấy những con chó yêu nhà. Bạn có thể gặp những con chó này vào cuối tuần này trong sự kiện nhận con nuôi của Mary

Dog rescue in South Los-Angeles: a cute terrier & 2 pups
Exit mobile version