Site icon Chim Cảnh Việt

Hình ảnh những chú cún chó Pit Bull

Hình ảnh những chú cún chó Pit Bull. Các giống chó Pit Bull khác nhau đã được sử dụng như thợ săn, người lái xe, chó bắt, và người bạn vật nuôi trong gia đình.

Đáng buồn là những giống chó Pit Bull này cũng được sử dụng cho các môn thể thao máu như đánh gà, đánh bắt bằng bò, và bắt gấu.

Thực tế vẫn tiếp tục cho đến ngày nay, nhưng may mắn là các môn thể thao máu giờ đây đã bị cấm ở nhiều nước.

Exit mobile version