Site icon Chim Cảnh Việt

Những chú voi con dễ thương nhất nè

Những chú voi con dễ thương nhất nè. Chú voi con bản đôn chưa có ngà nên còn trẻ con từ rừng già chú đến với người vẫn ham ăn với lại ham chơi. voi con ơi,voi con ơi mau lớn nhanh có đôi ngà to
Những chú voi con dễ thương nhất nè

Những chú voi con dễ thương nhất nè
Exit mobile version