Site icon Chim Cảnh Việt

Trời nòng quá voi con tắm cho mát

Trời nòng quá voi con tắm cho mát nhìn dễ thương dễ sợ, quá đẹp.
This rescued elephant is LOVING her sprinkler ???
Trời nòng quá voi con tắm cho mát

Exit mobile version