Site icon Chim Cảnh Việt

Ảnh vui, ảnh chế về danh thủ Beckham

Luôn là một trong những cầu thủ luyện tập chăm chỉ nhất trên sân, cho dù có góc quay như thế nào mọi người vẫn luôn nhận ra Beckham.

Exit mobile version