Site icon Chim Cảnh Việt

Ảnh vui tốt nghiệp kiểu hồi giáo

Đây là bức ảnh kỷ niệm của lớp em vào ngày tốt nghiệp. Mọi người có ai nhận ra em không? con bé dễ thương nhất trong đám ấy! :))))


Ảnh tốt nghiệp kiểu hồi giáo

Đọc thêm »

Exit mobile version