Site icon Chim Cảnh Việt

Bạn vừa nhận được một tin nhắn rất ….troll

Nhận được những tin nhắn thế này, khổ chủ vừa tức lại vừa buồn cười.

1. Rất nhớ cậu, thế nhưng lại không dám gọi cho cậu. Sợ cậu đang bận rộn, sợ cậu không để ý đến tôi, sợ cậu cảm thấy tôi quấy rầy…

Thật rất muốn liên lạc với cậu, nhưng mà… tiền điện thoại thật sự rất quý, cậu gọi cho tôi đi!

2. Nếu cậu là sao băng, tôi sẽ đuổi theo giữ cậu lại.

Nếu cậu là vệ tinh, tôi sẽ chờ đợi cậu

Nếu cậu là hằng tinh, tôi sẽ yêu luyến cậu.

Đáng tiếc, cậu lại là tinh tinh. Tôi chỉ có thể gặp cậu ở vườn bách thú.

(Ảnh minh họa)

3. Đã làm bạn bè với cậu lâu như vậy, cậu vẫn luôn rất quan tâm đến tôi.

Thế nhưng tôi lại thường xuyên gây nhiều phiền phức cho cậu, thật không biết nên báo đáp cậu như thế nào…

Cho nên, kiếp sau có làm trâu làm ngựa. Tôi nhất định sẽ… nhổ cỏ cho cậu ăn.

4. Không có việc gì! Không có việc gì! Không có việc gì! Không có việc gì! Không có việc gì! Không có việc gì! Không có việc gì! Không có việc gì! Không có việc gì! Không có việc gì! Không có việc gì! Không có việc gì! Không có việc gì! Không có việc gì! Không có việc gì! Không có việc gì!

Đã bảo với cậu là không có việc gì, cậu còn đọc cái gì?

Exit mobile version