Site icon Chim Cảnh Việt

Biết ơn loài vật

Ở một trường nữ sinh, các cô gái đang nghe một giáo sư già giảng bài. Giáo sư nói:

– Thưa các cô, nói chung, giới đàn bà cần phải luôn tỏ lòng biết ơn các loài vật!

– Thưa giáo sư, vì sao ạ? Một cô đứng lên hỏi.

– Bởi vì, như các cô biết, các loài thú cho các cô bộ lông để làm áo khoác. Những con ốc con sò ở biển trở thành đồ trang sức của các cô. Loài cá sấu cho các cô bộ da để làm túi xách!

– Thôi, thôi, chúng em rõ rồi ạ! Một cô kêu lên.

– Chưa đủ đâu, Giáo sư nói tiếp. Còn điều này quan trọng nhất: Có một lũ lừa luôn làm ra tiền để các cô tiêu!

Exit mobile version