Site icon Chim Cảnh Việt

Cáo muốn ngắm gà

Voi đang đi trong rừng, bỗng nhìn thấy cáo ngồi bên bờ suối vặt lông một con gà. Voi xông lại quát:

 – Cáo! Sao mày dã man thế?

 Cáo luống cuống, giả vờ bưng mặt nấc lên:

 – Đây là… vợ tao. Cô ấy mới chết hôm qua…. hu hu…

 – Đồ ác thú! Vợ chết mà lại vặt lông ăn thịt. Tao phải trừng trị mày!

 Cáo bí quá, càng khóc to hơn:

 – Tao làm thế này là vì tao… tao… chưa bao giờ nhìn thấy nàng… cởi trần cả.

Exit mobile version