Site icon Chim Cảnh Việt

Gánh chịu một mình

Trời mưa. Một cặp vợ chồng đi ngoài phố.

Người chồng cầm ô che mưa một mình, người vợ bực tức gắt.

 – Anh chỉ biết có mình! Em bị ướt hết cả rồi mà anh không đau khổ sao? –

–  Em yêu! Em bị ướt anh rất đau khổ, còn nếu anh bị thì em lại đau khổ!… Vậy hãy để anh gánh chịu đau khổ một mình.

Exit mobile version