Site icon Chim Cảnh Việt

Định nghĩa quảng cáo

Ba ơi, có phải cáo là con vật gian ngoan, xảo quyệt, hay lường gạt phải không ba?
– Đúng đấy con ạ!
– Hèn gì người ta không dùng “quảng heo”, “quảng gà”, “quảng hươu”, “quảng nai”, mà lại dùng “quảng cáo”

Exit mobile version