Site icon Chim Cảnh Việt

Làm nhục

Cô gái đi tố cáo bạn trai với quan tòa vì bị làm nhục.
Cô gái nói:
– Hôm qua anh ấy đến nhà tôi chơi. Đang ngồi chơi thì anh ấy đè tôi xuống, cởi hết đồ tôi ra rồi …
Tòa án:
– Rồi sao nữa?
– Rồi anh ấy bỏ đi ạ.
– Vậy tại sao cô lại tố cáo anh ấy làm nhục cô?
Cô gái chỉ tay vào mặt chàng trai hét lớn:
– Anh nhìn thấy cơ thể của tôi mà lại bỏ đi thì khác gì làm nhục tôi cơ chứ.

Exit mobile version