Site icon Chim Cảnh Việt

Mới vào nghề

Một hướng dẫn viên du lịch mới vào nghề, đi với khách trong công viên, đi qua nhà thờ Đức Bà khách hỏi:

– Chỗ này tên là gì vậy?

Cô hướng dẫn toát mồ hôi không biết Nhà Thờ Đức Bà tên tiếng Anh là gì? Nàng trả lời đại:

– Jesu die here

Nghe xong khách choáng váng. Lát sau đi qua Bảo tàng chứng tích chiến tranh, ông khách lại hỏi.

– America and Việt Nam pằng pằng. people die here.

Nghe xong khách há hốc mồm: – Oh my god.

Lát sau đi ngang qua bệnh viện Từ Dũ, khách hỏi tiếp.

– Men and Women, Pằng pằng. Baby born here.

Khách ngất xỉu @@

Exit mobile version