Site icon Chim Cảnh Việt

Sự khác biệt giữa ông và bà

Sao lại gọi là ông Trăng (ông mặt trời, ông sao) mà không gọi là bà Trăng? 

Câu trả lời: – Bởi vì đàn ông đẹp hơn đàn bà! 

Tại sao chỉ có bà phù thủy độc ác mà không có ông phù thuỷ độc ác? 

Câu trả lời: – Không có người đàn ông nào độc ác như đàn bà! 

Tại sao chỉ có mỹ nhân kế chứ không có nam nhân kế? 

Câu trả lời: – Họ không gian xảo như phụ nữ được! 

Tại sao có ông già noel mà lại không có bà già noel? 

Câu trả lời: – Tại vì đàn ông nhân hậu hơn đàn bà! 

Tại sao lại gọi là phụ nữ mà lại không có ….phụ ông? 

Câu trả lời: – Tại vì con gái chỉ là phụ thôi!..


Exit mobile version