Site icon Chim Cảnh Việt

Tán gái

Con trai: Này! Cậu làm người yêu tớ nhé :X
Con gái: Còn lâu >:P
Con trai: Gì cơ? Cậu nghe tớ nói gì không mà trả lời vậy? :-“
Con gái: Có nghe >.
Con trai: Tớ nói gì? :O
Con gái: “Cậu làm người yêu tớ nhé” :-w
Con trai: TỚ ĐỒNG ÝYYYY!!!♥ =)))))


Exit mobile version