Site icon Chim Cảnh Việt

Đừng hỏi vì sao bị ế

A: dạo này sao rồi,dẫn đc cô nào về ra mắt ông bà già chưa? 
B: Thê thảm lắm, lần nào dẫn cũg chỉ tới cửa nhà là nàg phi xuống, nhìn tao với ánh mắt viên đạn,tát tao 1 cái rõ kêu, nói tao dê xồm khốn nạn rồi bắt xe ôm về! 
A:Nàg khinh nhà nghèo à? 
B: ai biết đâu, nhà tao kinh doah kháck sạn.


Exit mobile version