Site icon Chim Cảnh Việt

Vova bị điểm 0

Vova đi học về, mặt buồn thiu.

Bố hỏi:
– Vova, sao con buồn thế?

– Con bị điểm 0 bố ạ.

– Sao lại bị điểm 0 hả?

– Cô giáo bảo con đặt câu với từ “co giáo”

– Thế con đặt thế nào?

– Dạ, cô giáo là con đĩ ạ.

– ???

– Nhưng không sao bố ạ, hôm nay con lại được 5 nghìn. Cô giáo phạt con lên phòng họp giáo viên, úp mặt vào tường. Thầy hiệu trưởng thấy thế liền hỏicon đầu đuôi câu chuyện. Con kể cho thầy, thể là thầy cho con 5 nghìn và bảo con đừng nói với ai.

Exit mobile version