Site icon Chim Cảnh Việt

Phân biệt vành khuyên trống, mái bằng hình ảnh

Dành cho anh ae đam mê khuyên mới vào nghề chọn trống bổi. Chúc ae thành công.
1, Người dài, phao dài, lông đầu, cằm, lưng sắc lông sáng, trán rộng, chân đứng chữ V, hoạ đầy hướng ra ngoài

 

Exit mobile version