Site icon Chim Cảnh Việt

Bài tập tuần 14: Vị trí của bụng và sự vận động tự do

Bài tập tuần 14: Vị trí của bụng và sự vận động tự do


Hoạt động này mang lại:
• Các cơ của bé vận động nhờ sự khuyến khích cho việc duỗi và trườn để cố gắng chụp hay túm lại.
• Nhận thức về vận động thông qua giác quan
• Sự thúc đẩy di chuyển về phía trước.

Để bé nằm úp trên một cái chiếu hay cái thảm mềm và để bé duỗi tay và chân để bò. Đặt gần bé vài ống chỉ màu lớn được xâu lại với nhau bằng sợi dây thun rộng 1cm, cột chắc phần cuối để các ống chỉ không bị sút ra, nhưng nhớ cột chùng sợ thun để các ống chỉ có thể lăn được. Lăn ống chỉ trước mặt bé để khuyến khích bé nhìn chúng. Có phải bé nhìn bạn lăn ống chỉ? Có phải bé có lắc lư để túm được ống chỉ? Hãy chắc chắn rằng các ống chỉ nằm rõ trong tầm nhìn và tầm với của bé. Nếu bé cố với ống chỉ, di chuyển chúng ra xa một chút để khuyến khích bé trườn về phía trước. Bạn kích thích bé vừa đủ mức để bé sẽ cố duỗi tay chân và thân mình để di chuyển về phía trước.

Kéo hai ống chỉ cuối tách ra, kéo giãn sợi thun và hơi phân chúng ra. Vỗ nhẹ hai ống chỉ với nhau, để tạo tiếng lách cách. Làm vài lần để gây hứng thú và khuyến khích bé túm lấy ống chỉ. Lặp lại việc tạo âm thanh lách cách và để bé quan sát các ống chỉ và khai thác chúng một mình.

Có phải bé nâng đầu lên lắc lư theo nhịp giơ tay và bàn tay ra để cố túm ống chỉ? Việc túm được ống chỉ là không có khả năng ở tuần tuổi này, nhưng ý nghĩ là sự thúc đẩy bé cố gắng hơn.

Lặp lại những bài tập thường xuyên. Những bài tập này khởi động cho giai đoạn bò.
Exit mobile version