Site icon Chim Cảnh Việt

Bài tập tuần 42: Bỏ vào vật chứa

Bài tập tuần 42: Bỏ vào vật chứa

Hoạt động này mang lại:
• Phối hợp mắt – tay
• Tăng cường cảm giác xúc giác
• Kỹ năng định hướng
• Tự tin, độc lập

Lấy một hộp rỗng có nắp nhựa và bỏ miếng kim loại ở phần đáy với cái mở nắp. Bọc dán băng keo ở những chỗ xù xì hay cạnh sắc. Đánh dấu và cắt một lỗ trên nắp nhựa. Lỗ nên có hình tròn và có đường kính lớn hơn một chút so với lõi chỉ. Hoạt động này cần một hay nhiều lõi chỉ. Màu sắc của các lõi chỉ sẽ lôi cuốn bé nhiều hơn. Bọc giấy màu có thể sử dụng để làm rõ những lõi chỉ có màu không rõ rệt.

Đậy chiếc nắp nhựa lên hộp và để hộp trên một bề mặt phẳng. Lấy cuộn chỉ và thả rơi vào trong hộp qua lỗ trên nắp nhựa. Nâng hộp lên và tìm cuộn chỉ. Lặp lại hoạt động này vài lần. Cho bé một cuộn chỉ và khuyến khích bé tự bỏ qua lỗ. Lần đầu bé sẽ cần có sự hỗ trợ, nhưng với sự cố gắng, những lần sau bé sẽ gặt hái được thành công. Nếu bạn có nhiều cuộn chỉ, bạn sẽ lần lượt bỏ từng cuộn vào lỗ. Bé sẽ thích thú giở nắp nhựa để tìm các cuộn chỉ.

Hoạt động này có thể giúp cho bé làm việc độc lập. Sự khuyến khích và cổ vũ sẽ là động lực; vì thế hãy nhớ động viên và cổ vũ ngay cả khi bạn đang bận rộn với cái gì khác.
Exit mobile version