Site icon Chim Cảnh Việt

Bài tập tuần 47: Mệnh lệnh và Làm

Bài tập tuần 47: Mệnh lệnh và Làm
 
Hoạt động này mang lại:
  • Kỹ năng làm theo chỉ dẫn
  • Kỹ năng lắng nghe
  • Phát triển ngôn ngữ
  • Phối hợp mắt – tay
  • Sự hiểu biết về cảm giác yêu thích thể hiện bằng việc ôm chặt chú gấu bông
  • Tự tin
Tập hợp một gấu nhồi bông, một hộp có nắp nhựa, một lõi chỉ (mà đã sử dụng trong hoạt động tuần 42) và một quả bóng có kích thước trung bình. Đặt chúng theo thứ tự từ trái qua phải. Chỉ cho bé ôm một con thú nhồi bông thế nào khi bạn lấy nó từ vị trí trái. Nói, ‘Mẹ ôm gấu bông nè’. Gọi bé ôm chú gấu bông. Nói, ‘(tên bé) ôm gấu bông đi’. Hoan hô bé khi bé làm đúng. Nếu bé chỉ nhìn bạn, ôm con gấu lần nữa và khuyến khích bé làm tương tự. Tiếp tục làm cho đến khi bé làm đúng, hay bé tỏ vẻ chán và mất tập trung.
Đặt gấu bông xuống chỗ cũ và lượm lõi chỉ lên và thả cho nó rơi qua lỗ trên nắp nhựa của hộp. Nói, ‘Mẹ để lõi chỉ trong hộp’. Kể từ lúc bé đã làm điều này lần trước, bé sẽ sẵn sàng đáp ứng. Nếu không, hãy cố gắng giữ hoạt động cho đến lúc bé làm theo mệnh lệnh của bạn. Ngay khi bé làm đúng, bạn vỗ tay, hoan hô bé và nói, ‘(tên bé) bỏ lõi chỉ vào hộp nào’. Lăn quả bóng ra một khoảng cách ngắn và nói, ‘Mẹ lăn bóng nè’. Khuyến khích bé đi lấy quả bóng và lăn lại cho bạn. Hãy giúp đỡ bé nếu bé gặp khó khăn khi tìm lại quả bóng và lăn nó về phía bạn. Hưởng ứng bé lần nữa bằng cách gọi tên bé và hoan hô bé cho hành động đúng. Tiếp tục hoạt động cho đến khi bé hiểu là làm thế nào để đi và lấy quả bóng ngay cả dù là bóng không lăn về hướng bé. Hãy cố đừng lăn bóng xa, vì bé sẽ khó tìm lại và lăn trở lại về phía bạn.
Exit mobile version