Bài tập tuần 52: Trong và Ngoài

Bài tập tuần 52: Trong và Ngoài
 

hinhHoạt động này mang lại:
  • Phát triển ngôn ngữ trong việc gọi tên các đồ vật
  • Tăng cường cảm giác xúc giác
  • Phối hợp mắt – tay
  • Nhận thức về khái niệm ‘trong’ và ‘ngoài’
  • Độc lập, Tự tin
Đặt 5 đồ vật như một hình khối, một cái tách, một cái muỗng, một con thú nhồi bông nhỏ hay thú nhựa và một đồ chơi nhỏ yêu thích trước mặt bé. Đọc tên những đồ vật một lần và cho bé giữ hay sờ mó mỗi món trước khi bạn đặt chúng vào trong hộp giày.
Lấy hình khối ra khỏi hộp và đặt vào tay bé. Nói với bé rằng bạn đã lấy hình khối ra khỏi hộp. Nhấn mạnh từ ‘ngoài’. Chỉ dẫn cho bé để hình khối vào lại trong hộp. Nhấn mạnh từ ‘trong’. Lặp lại tương tự với tách, muỗng, thú và đồ chơi.
Sau khi tất cả các món đã bỏ vào trong hộp, khuyến khích bé tìm hình khối trong hộp và lấy đưa cho bạn. Nếu bé chưa hiểu, lượm hình khối trong hộp lên và đưa cho bé, vừa nói với bé từ ‘hình khối’. Nói với bé, hình khối đang ở ngoài hộp. Nhớ sử dụng từ ‘ngoài’. Nói bé nói từ ‘hình khối’ nếu bé có thể. Rồi chỉ dẫn bé bỏ hình khối vào trong hộp lại. Kế đến, nói bé lấy cái tách ra khỏi hộp và đưa cho bạn. (Chỉ đưa ra một đòi hỏi với bé tại một thời điểm để tránh bị rối. Có thể đưa ra hai đòi hỏi khi trẻ đã quen hơn với bài tập này.) Tiếp tục khuyến khích bé lấy một trong các món ra khỏi hộp, gọi tên nó, và rồi chỉ dẫn bé bỏ lại vào hộp. Nhấn mạnh từ ‘trong’ và ‘ngoài’ và hoan hô bé khi bé làm đúng.
Có thể khuyến khích bé chơi một mình với những món trong hộp. Để thêm phần thích thú, có thể sử dụng thêm những đồ chơi khác. Nên nhớ là chỉ sử dụng vài món trong một lần hoạt động. Quá nhiều sẽ làm bé bị lộn xộn.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *