Để hiểu trẻ em

Để hiểu trẻ em

Bạn không cần phải đọc sách để hiểu trẻ em. Sách sẽ không giúp bạn hiểu trẻ em, mà chỉ khiến cho bạn nghĩ rằng bạn hiểu.

Bạn hãy nhìn đứa con của bạn. Hãy chơi với nó. Hãy lắng nghe nó. Học cách chơi đùa và sống trong hiện tại như nó. Lắng nghe nó khóc. Quan sát nó cười và nhìn cách nó tự trở về trạng thái cân bằng nhanh chóng như thế nào nếu không bị người lớn liên tục chỉnh sửa những gì tự nhiên nhất ở nó – như cách nó  khóc, cách nó chơi, chạy nhảy và sống.

Bạn muốn dạy trẻ ư? Làm sao bạn có thể dạy một đứa trẻ khi bạn không hiểu nó? Làm sao bạn có thể dạy một đứa trẻ khi bạn không hiểu chính bạn? Vậy bạn hãy học bài học của bạn đi, học cách yêu đi. Tình yêu thương đích thực của bạn sẽ là bài học lớn nhất cho đứa trẻ. 

Khi được yêu thương, đứa trẻ cũng biết yêu thương. Nó quay về với cội rễ của nó. Và khi ấy, tự nó sẽ trở thành sức sống của tình yêu thể hiện dưới hình hài vật chất. Bạn sẽ không bao giờ tưởng tượng được một đứa trẻ có thể trở thành gì nếu nó được tắm trong tình yêu đích thực từ nhỏ. Mục đích sống nằm sẵn trong nó. Tất cả những mục tiêu mà người lớn đặt ra cho trẻ nhỏ khi ấy chỉ còn là những thứ nhỏ nhoi tầm thường so với sứ mệnh cao cả của đứa trẻ.

Sứ mệnh ấy là gì? Chúng ta không thể biết được – vì nó nằm ngoài khả năng phán đoán, phân tích của trí năng. Sứ mệnh ấy là của riêng đứa trẻ, là của Đấng Sáng Tạo.

Sống và an bình với sự không biết. Đó mới là sống, mới là giáo dục đích thực.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *