Site icon Chim Cảnh Việt

[ EBOOK FREE ] Một số đầu sách rèn nghị lực, tự lập, làm việc nhà… cho trẻ

Đây là các đầu sách Alphabook rất rất rất hay!

1. Khúc chiến ca của mẹ hổi Amy Chua
2. Vô cùng tàn nhẫn vô cùng yêu thương
3. Con không ngốc-Con chỉ thông minh theo một cách khác
4. Cha mẹ giỏi con thông minh 
5. Nói sao để khích lệ và giúp con trưởng thành
Đọc trực tuyến tại waka  http://goo.gl/402oLz 
(Bạn cần tạo một tài khoản và có thể đọc miễn phí)
P/s: Nhớ like page : https://www.facebook.com/nuoidayconvietnam?fref=ts
để nhận THÊM nhiều tài liệu hay nhé

Exit mobile version