Site icon Chim Cảnh Việt

Nhận xét về chào mào Bình Định

_Nói đến chào mào Bình Định thì mọi người thường biết đến là loài chim chơi cội tốt,loại chim có tố chất đấu trường.Tuy là loại chim có tướng sẻ chim (tướng nhỏ).Nhưng chào mào bình định lại có sức bền cao,giọng chẻ trong và dài,chim thường xuyên chớp cánh khi đấu.

_Những vùng nổi tiếng về chào mào bình định như: chào mào An Lão,An Nhơn,Bồng Sơn.Những loại chim này hầu như bây giờ rất hiếm.Chim bình định bây giờ đa số là chim ở xã Canh Liên huyện Vân Canh.

_Nhận biết chim Bình Định thường qua giọng hót(đối với người chơi lâu năm).Ngoài ra có thể nhận biết qua tướng và màu lông.Chim có sắc lông rất đẹp.Lông bụng rất trắng,kể cả hai bên hông chim,rất khác biệt so với các vùng khác là đen nhạt hoặc hơi vàng.

*Trên đây là 1 vài kinh nghiệm của mình về chim bình định,hi vọng anh em sẽ sở hữu được chú chim chào mào có tố chất tốt.Thân!

Exit mobile version