Site icon Chim Cảnh Việt

Những mùa bẫy chim chào mào

Hướng dẫn anh em những mùa bẫy chào mào.Mùa nào thì bẫy được chào mào má trắng,mùa nào bẫy chào má đỏ,rồi mùa nào bẫy được chào mào bổi già…

Nói chung bẫy chào mào thì có thể bẫy được quanh năm,nhưng ở tuyển được chú chim hay,hoặc đơn giản chỉ chọn mùa để luyện chú chào mào mồi quen với cảnh đấu đá ở rừng rú.
+Đối với chào mào má trắng,chào mào non : thì thường bẫy vào khoảng thời gian từ tháng 3 đến tháng 6 dương lịch,đây là mùa chào mào sinh sản nên sẽ cho ra những chú chào mào con sớm hay muộn do tố chất của bố mẹ

+Đối với chào mào bổi già thì bẫy vào khoảng thời gian từ tháng 10 đến tháng 3 dương lịch,đây là thời gian chào mào cặp kè,chọn mái để chuẩn bị cho mùa sinh sản.Nên chúng rất sung và sẽ chiến đấu tới cùng nếu chim mồi vào địa bàn của chúng.
Đó là 2 khoảng thời gian để anh em bẫy chào mào

Exit mobile version