Site icon Chim Cảnh Việt

Chọn sâu đầu đỏ hung dữ thế nào?

1 chú chim sâu đầu đỏ hung dữ cần phải dựa vào các yếu tố về hình dạng bên ngoài như : mắt, mỏ, đầu, tướng, nết chơi….

* Nhìn qua hình dáng chú chim

+ Đầu : To, đầu xà, mặt mày sát thủ, mép sâu, mắt hơi méo, cặp mắt dữ (mắt hạt dưa)
+ Thân : lông mỏng, tướng cân đối ngực to.
+ Đuôi : đuôi bản càng bự càng tốt.
+ Cán : Cán bự càng tốt

* Chọn sâu đầu đỏ qua nết chơi

Cho chim đấu thử với con khác và chú ý quan sát xem chim đấu bao lâu, chim chơi dữ hay hiền, mạnh mẽ hay không, nếu thấy chim chơi dữ thì có thể chọn làm mồi. Khi kè đấu thử anh em chú ý nếu thấy dấu hiệu chim hoảng là đưa ra ngay. Nếu chim đã căng lửa, còn khi mua ngoài tiệm về phải nuôi vài tháng mới thử được.

Ngoài ra nếu bạn tận mắt xem bẫy thì có thể quyết định được chú chim đó có tiến triển hay thành mồi không

Exit mobile version