Site icon Chim Cảnh Việt

Đặc điểm của một con chó con khỏe mạnh

Dấu hiệu sức khỏe tốt

Gild và cún con Khi bạn đến bác sĩ thú y, hãy chắc chắn đưa ra bất kỳ câu hỏi hoặc mối quan tâm nào về sức khỏe của con chó con của bạn. Để giúp bạn xác định những bất thường bạn cần thảo luận với bác sĩ thú y, vui lòng xem lại các danh sách sau đây.
Bình thường là gì
Những gì không bình thường
Exit mobile version