Site icon Chim Cảnh Việt

Ảnh động vật ấn tượng: Động vật in bóng trong hoàng hôn

Ảnh động vật ấn tượng: Động vật in bóng trong hoàng hôn. Nhiếp ảnh gia đã ghi lại hình ảnh động vật ấn tượng, cho thấy hình ảnh các loài vật in bóng lên nền trời lúc rạng đông và hoàng hôn.

Exit mobile version