Site icon Chim Cảnh Việt

Chêt cười với những Vịt.lừa người hihihi

Chêt cười với những Vịt.lừa người hihihi.

Bầy vit con lừa người qua đường, vịt mẹ ở đằng sau lấy tiền. Mà không hiểu vit lấy tiền làm gì nhĩ!

Exit mobile version