Site icon Chim Cảnh Việt

Con ốm cầm dây dắt con mập

Con ốm cầm dây dắt con mập. nhưng hình như con mập đang dắt ngược lại :))
Con ốm cầm dây dắt con mập

Con ốm cầm dây dắt con mập from Ninh Thuận on Vimeo.

Exit mobile version