Site icon Chim Cảnh Việt

Funny chó và mèo

Các đặc điểm cá nhân của mèo và chó có thể cạnh tranh: Tai mèo tốt hơn chó, giới hạn trên lên tới 65 kHz, gấp 2 lần so với chó. Một cảm giác tốt hơn về mùi ở chó do số lượng lớn các thụ thể trong mũi – 200 triệu như mũi ướt liên tục (độ ẩm nổi tiếng hơn giữ mùi).

Thời gian của cuộc sống của con chó là 12-14 tuổi, với toàn bộ cuộc sống của mình, ông là chủ của bạn 5-10 ngàn đô la.

Thời gian của cuộc đời của một con mèo là 9-15 năm, nội dung mèo có giá khoảng 2-8 nghìn đô la.

Tôi tìm thấy nó dễ dàng và tốt …

Bạn thân mến của tôi

Bạn bè mãi mãi
Funny chó và mèo
Exit mobile version