Site icon Chim Cảnh Việt

Những hình ảnh Chó Husky Sibir

Chó Husky Sibir là một giống chó cỡ trung thuộc nòi chó kéo xe có nguồn gốc từ vùng Đông Bắc Sibir, Nga. Xét theo đặc điểm di truyền, chó Husky được xếp vào dòng Spitz.

Những hình ảnh Chó Husky Sibir
Exit mobile version