Site icon Chim Cảnh Việt

Ôi tình yêu thật là vi diệu

Ôi tình yêu thật là vi diệu. Ôi tình yêu thật là vi diệu. Ôi tình yêu thật là vi diệu của hai chú cún thật là bá đạo, vượt rào nhở qua bên em. Ôi tình yêu thật là vi diệu.

Exit mobile version