Site icon Chim Cảnh Việt

[Review Dogs] Đánh giá chó havanese

Giống chó havanese là giống chó quốc gia của Cuba. havanese được coi là một vật nuôi gia đình lý tưởng và một con chó đồng hành thực sự. 

Havan cũng là những người canh gác tuyệt vời và thực hiện công việc một cách nghiêm túc, nhưng thường sẽ giữ cho tiếng sủa ở mức tối thiểu.

Dễ dàng đào tạo, và nhanh trí kết hợp để làm cho Havan trở thành người bạn đồng hành vui vẻ. Anh ấy tuyệt vời với trẻ em và giỏi vâng lời và nhanh nhẹn.

ƯU ĐIỂM

NHƯỢC ĐIỂM

KHẢ NĂNG THÍCH ỨNG 8,5 / 10
KHẢ NĂNG HUẤN LUYỆN 8,0/10
SỰ THÂN THIỆN 7,5/10
NHU CẦU TẬP THỂ DỤC 2.0 / 10
CHĂM SÓC SỨC KHỎE 3,5/10

Exit mobile version