Site icon Chim Cảnh Việt

Top 10 giống chó đẹp nhất thế giới

Theo bình chọn của trang The Mysterious World, chó Pomeranian, Husky Sibir, Golden Retriever… là những giống chó đẹp nhất thế giới.


1. Chó Pomeranian.
Top 10 giống chó đẹp nhất thế giới
2. Chó Husky Sibir.
3. Chó Golden Retriever.
4. Chó săn thỏ.
5. Chó Akita.
6. Chó Alaska.
7. Chó núi Bern.
8. Chó chăn cừu Iceland.

9. Chó Miniature Schnauzer.
10. Chó Chow Chow.
Exit mobile version