Site icon Chim Cảnh Việt

Tổ cho Zebra

Lang thang trên Internet và phát hiện ra rất nhiều ý tưởng hay để tận dụng đồ cũ, đồ thừa làm tổ cho finch. Nhất là với Zebra Finh thường dễ tính khi chọn nơi làm tổ.

Có những ý tưởng thật ngộ nghĩnh và sáng tạo.
Ghi lại để khi cần sẽ học tập theo !

Nguồn Internet

22/08/2012

Em bé Zebra

Nhà có mấy đôi chim Zebra ficnh.
Cho nên bây giờ có mấy em bé Zebra finch.
Exit mobile version