Site icon Chim Cảnh Việt

Hình ảnh loài chó Alaskan Malamute dễ thương

Hình ảnh loài chó Alaskan Malamute dễ thương: Giống chó Alaska (tên đầy đủ là Alaskan Malamute) là giống chó sói tuyết hoang dã được thuần hóa bởi bộ tộc Malamute.

Exit mobile version