Site icon Chim Cảnh Việt

Chiến sự giữa Eupatria&Cockatiel

Một cuộc hỗn chiến xảy ra giữa Eupatria và Cockatiel. Eupatria vằn mắt, há cái mỏ đỏ chót như ớt sừng trâu, mở ra kẹp vào như hai gọng kềm đại, hòng đớp chửng Cockatiel. Còn Cockatiel chẳng có biểu hiện gì của cái mỏ nho nhỏ, hồng hồng, mềm như lộc nhung, tưởng như chẳng thể dọa ai. Hắn cũng giương mỏ, dựng mào cao nhọn để cho Eupatria thấy được sự hùng tráng của mình, sẵn sàng quyết chiến tới còong.
Cuộc chiến tưởng chừng sắp đến hồi quyết liệt. Máu me có thể chảy ra, thương tích và kể cả thương vong dành cho hai kẻ hiếu chiến. Đùng một cái, cuộc chiến dừng lại.
Và cuộc chơi kết thúc. Cũng chỉ là một trò chơi.

 

Exit mobile version