Site icon Chim Cảnh Việt

Làm đồ chơi cho vẹt !

các bạn có thể tự chế đồ chơi cho vẹt bằng gỗ , giấy cạc tông , nhựa , và màu sắc phải lòe loẹt thì vẹt mới thích nha , đồ chơi thì khoan lỗ ở giữa , xỏ dây xích hay dây nào chắc chác vào giữa rồi xâu lại thành 1 chuỗi , tìm 1 cái chuông cột ở dưới cùng cho khi nó chơi thì sẽ nghe tiếng chuông làm nó kích thích hơn .

 

Exit mobile version