Site icon Chim Cảnh Việt

Một số thay đổi của Cockatiel

Chào Jay và các bạn,
Topic này muốn chia sẻ với các chủ chim Cockatiel những sự thay đổi rõ nét của Cockatiel sau 2 tháng nuôi lồng.
1. Cockatiel đang tập bay, ra khỏi lồng và nghe tiếng sáo

 

2. Cockatiel thực sự biết là gọi mình
http://www.youtube.com/user/SonHaHotel
3. Cockatiel đang tập vẫy cánh theo nhạc

 

4. Cockatiel đã đã để cho âu yếm

 

Rất thiết tha sự góp ý quý giá của các trong quá trình huấn luyện Cockatiel./.

Exit mobile version