Site icon Chim Cảnh Việt

Bài tập tuần 11: Phối hợp mắt tay

Bài tập tuần 11: Phối hợp mắt tay


Hoạt động này mang lại:
• Cảm giác sờ mó kích thích bé túm chặt lấy một vật thể chuyển động
• Kỹ năng tập trung vào một vật thể chuyển động
• Kỹ năng lắng nghe âm thanh khi bạn nói chuyện với bé.
• Khái niệm sơ đẳng về phối hợp mắt – tay

Lấy lại quả bóng vớ đã được sử dụng trong bài tập tuần 6 hay làm một cái mới. Một cái vớ màu sắc sặc sỡ sẽ thu hút bé nhiều hơn.

Đặt bé nằm. Để quả bóng vớ trên bụng bé. Lăn nó qua lại từ ngực đến cổ bé. Xem mắt và tay bé. Có phải bé cố vớ lấy quả banh, hay chỉ mắt bé nhìn theo chuyển động? Hãy kiên nhẫn, bé sẽ đáp ứng khi sẵn sàng.

Hoạt động này nên lặp lại nhiều lần khác nhau suốt tuần ngay cả khi bé có tỏ ý nhỏ hay không đáp ứng. Nói với bé trong suốt thời gian hoạt động và quan sát và lắng nghe bất kỳ đáp ứng bằng lời hay mỉm cười.

Hãy nhớ lặp lại vài bài tập trước. Mặc dù vài bài tập làm bạn chán, bé thích thú và cần lặp lại. Bé sẽ ham thích và tiến tới biểu lộ được ý của mình từ việc thực hành những bài tập đơn giản này.
Exit mobile version