Site icon Chim Cảnh Việt

Bài tập tuần 12: Quan sát những khuôn mặt khác nhau

Bài tập tuần 12: Quan sát những khuôn mặt khác nhau


Hoạt động này mang lại:
• Nhận thức của bé về mặt mình
• Mục đích cho nhìn và nghe
• Sự hứng thú trong việc giao tiếp với người khác

Sử dụng một cái gương treo tường lớn hay một cái gương cầm tay bằng nhựa khó bể để trước mặt bé. Gọi tên bé và nói: ‘Mẹ thấy (tên bé) nè’. Khi bé còn chăm chú nhìn trong gương, dùng một cái dĩa giấy và ngăn tầm nhìn của bé. Dịch nhẹ nhàng từ từ cái dĩa giấy từ trái qua phải, thế là mặt bé sẽ từ từ hiện ra. Vừa làm bạn vừa nói “ú òa, tên bé”. Lặp lại hành động này vài lần. Các bé nhận ra và phân biệt mặt người, đặc biệt là sự biểu lộ nét mặt bị phóng đại, ở lứa tuổi sớm hơn và sẽ cố đáp ứng với sự thay đổi trong sự biểu lộ nét mặt.

Khi bé đang nhìn, thử giấu mặt bạn sau dĩa giấy và từ từ kéo dĩa để mặt bạn xuất hiện. Mỗi lần đều nói, ‘Ú òa, tên bé’. Phải quan sát được phản ứng của bé. Lặp lại hoạt động này và những bài tập trước nhiều lần khác nhau. Trẻ đang học chơi. Bé chăm chú nhìn. Bé lắng nghe. Bé đáp ứng. Cùng lúc đó bé nhận thức được tên mình.
Exit mobile version